Forslag til nyt nadverritual

INDLEDNING


Præsten siger: 


Så er der snart nadver, også kaldet altergang, eller at gå til alters.


Alle er velkomne – det er her vi spiser sammen med Jesus, og samtidig mindes ham, og hans bud om fjendekærlighed. Det er her vi mødes med et dine synder er dig forladt.


Lad os – ligesom på Palmesøndag – sammen sige ”Hosianna i det højeste, velsignet være han som kommer i Herrens navn”.


Menigheden gentager, sammen med præsten: Hosianna i det højeste, velsignet være han som kommer i Herrens navn.

 

Præsten vender sig mod alteret

Vi takker og lovpriser dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre.
Du skabte himlen og jorden. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig med dit nærvær og din nåde.

Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i tro, håb og kærlighed synge for dig:

Menigheden synger "På kloden, som vi deler" (se salmen her til højre)


NADVERBØN


Præsten siger:  Du korsfæstede og opstandne Herre og frelser. Vi beder i dit navn.


Vi beder om, at du er tilstede i blandt os med al din kærligheds rigdom!


Vi beder om, at vi må modtage dit legeme og dit blod i skikkelse af brød og vin, så vi husker dit sidste måltid, den nat du blev forrådt. Vi beder om din tilgivelse som de fejlbarlige mennesker vi er, lige som dine disciple. Lad din nåde gennemstrømme hele vores liv, så vi i vores hjerter kan lære at acceptere, at vi er accepteret af dig, vor Gud.


Lad dit nærvær vokse i os, så vi som de mennesker vi er, har blik for den næste, der trænger til vores hjælp, så vi sammen er og bliver et stort kærlighedens fællesskab.


Både her og i evigheden. Amen

 

FADERVOR bedes i fællesskab

INDSTIFTELSESORDENE ved præsten

NADVERMÅLTIDET

Præsten siger ved uddeling til hver nadverdeltager: Dette er Jesu Kristi legeme (når brødet deles ud) og Dette er Jesu Kristi blod (når vinen skænkes den enkelte).


Nadvergæsterne går tilbage til deres pladser efter præsten har sagt: 

Jesus siger: Dine synder er dig forladt.

Gå bort med fred! Amen.

 

Afsluttende BORTSENDELSESORD henvendt til alle, når alle nadvergæster har sat sig:


Den korsfæstede og opstandne Kristus er Sandheden, Vejen og Livet

Fred være med os alle sammen! Amen.

 

Salmen "Når vi samles foran bordet" synges afslutningsvis. (Se salmen her til højre)

To nye salmer til nadverritualet

 

På kloden, som vi deler


Med blomster, fuglesang


Her søger vi at tjene


Med liv og kirkegang


Alt levende, Han skabte


Det er vor fælles sag


Gud sagde, ”Tag nu ansvar”


Ja, både nat og dag.


 

Og prøver vi at elske


Som Ham fra Nazareth


Og mærker vi en byrde


Som næsten' gør os træt


Så fyldes vi i kirken


Med både vin og brød


Her bydes vi at elske


Guds Ord med håb og glød


 

Med nåden kan vi leve


På trods af det vi ser


En hel planet i smerte


Med mennesker og træer


Vi fyldes af en hverdag


Med nærvær og med savn


Vi prøver her at elske


Og falder i Din favn

 

Tekst: Juma Nellemann Kruse 2018,2019,2020,2021

Musik: Werner Knudsens melodi til Niels Johansens "Når jord og himmel mødes", 2015
Når vi samles foran bordet

 

Håber vi på nådesordet

Her vi kommer, tændt af badet


Synders skål ved Jesu-fadet

 

Bøn om liv, fornyelse

 

 


Når vi samles foran bordet

 

Vin og brød er krop i ordet

Her vi kommer, tændt af badet


Kærligheden drukner hadet

 

Morgenrød er himlens svar

 

 

Tekst: Juma Nellemann Kruse, 2019, 2020, 2021.


Musik: Jesper Gottliebs melodi til  Simon Grotrians ”Herren svinger tryllestaven”,.2007